OPW

• lomové bezpečnostní ventily

• lomové bezpečnostní ventily pro hadice (Breakaway)

• výdejní pistole pro osobní automobily, plnění letadel, průmyslové výdejní pistole

• podtlak-přetlakové ventily, ochrana proti přeplnění, připojovací adaptéry

• flexi propojovací hadice